ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Допълнителни услуги

По избор на родителите се провеждат допълнителни педагогически услуги (ДПУ) срещу заплащане извън държавните образователни изисквания (ДОИ) съгласно закона за народната просвета (ЗНП) и правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП)

Предлаганите ДПУ са:

  • чуждоезиково обучение - английски език;
  • джудо, футбол, спортни танци;
  • ски училище;
  • скаутско училище.

Консултации и логопедична терапия.

Консултации с психолог.

Включването на децата в група на ДПУ става след писмено съгласие на родителите заявено до Директора.