ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

За нас

В ДГ №148 се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I-ви клас. Приетите деца са разпределени по възраст в 4 целодневни групи (първа, втора, трета и подготвителна). Екипът на детската градина се състои от: директор, ст.счетоводител, касиер, 8 учители, учител по музика, медицинска сестра, помощник възпитатели, кухненски и обслужващ персонал.

При приемането на деца със СОП се сформира със Заповед на директора от септември екип за комплексна педагогическа оценка, включващ - логопед, психолог, ресурсен учител, учител.

Служителите на детската градина полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна, уютна и развиваща среда,в която всеки ден за децата да бъдат различен и изпълнен с полезни и приятни часове.

В ДГ №148 "Слънце" децата получават:

  • внимание и грижи;
  • сигурност и подкрепа;
  • уважение и пълноценно общуване;
  • право на избор и изява;
  • целенасочена предучилищна подготовка;
  • умения за справяне в ежедневни житейски ситуации.

Мисия

Мисията на ДГ №148 е свързана с осигуряването на пълноценна, достъпна среда организирана като педагогически целесъобразно пространство за познания, игра, общуване и творчество, гарантиращо условия за физически, социален и личностен просперитет на всяко дете, чрез развитието и изявата на индивидуалните заложби, компетенции и култура на поведението.