ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Хранене

Храната се приготвя в кухня:

  • с разработена система НАССР.
  • съобразно изискванията на:
  • Наредба 6/2011 за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години
  • Наредба 9/2011 на МЗХ за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните
  • Наредба 23/2005 за физиологичните норми за хранене
  • по МЕНЮ изготвено съобразно рецептурник за хранене на деца от 3 до 7 години одобрен от МЗ

Храненето е организирано 4 пъти дневно, както следва:

  • сутрешна закуска - 8:20ч
  • плодова закуска - 10:30ч
  • обяд - 11:30-12:15ч
  • следобедна закуска - 15:30-16:00ч