ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Дневен режим

Дневният режим дава възможност за редуване на дейности с различно умствено и физическо натоварване на децата. Регламентирани са часовете за хранене и времето за следобеден сън.

Прием от 7:00
   
Дейност по избор на децата  
   
Утринно раздвижване от 8:00
   
Закуска от 8:30
   
Планирани ситуации, игри и други видове дейности в непланирани ситуации от 9:00
   
Подкрепителна закуска от 10:30
   
Разходки и игри на открито от 11:00
   
Обяд от 11:30 - I група
  от 11:45 - II група
  от 12:00 - III и IV група
   
Сън от 13:00
   
Следобедно раздвижване от 15:15
   
Следобедна закуска от 15:30
   
Игри и други видове дейности в непланирани ситуации, изпращане на децата от 16:00