ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

"Внимавай на пътя - животът е дар безценен!"

Проектът „Внимавай на пътя – животът е дар безценен!” бe реализиран от столичния район «Подуяне»,с финансовата подкрепа на Столична община - СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение...