ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Прием 2020-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ №148 „СЛЪНЦЕ“, УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ №26 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00 ДО 13,00 Ч. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИДВАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА СЪС ЗАЩИТНИ МАСКИ, РЪКАВИЦИ И ДА НОСЯТ СОБСТВЕНА ХИМИКАЛКА.

ПРИ ИЗЧАКВАНЕ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ДА СПАЗВАТ ДИСТАНЦИЯ ОТ 1,50М.НЕ СЕ ДОПУСКА СТРУПВАНЕ НА ГОЛЕМИ ГРУПИ ХОРА В И ОКОЛО ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО