ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Съобщение за такси!

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с годишното приключване на бюджета, следва таксите за детска градина да бъдат заплатени до 15.12.2020г.

  • условия за заплащане по банков път на дължимите такси.

* банкова сметка на ДГ №148: IBAN: BG38SOMB91303126308800; BIC: SOMBBGSF

* платежният документ трябва да съдържа: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО И ГРУПАТА, КОЯТО ПОСЕЩАВА

 

При невъзможност таксите да бъдат заплатени по банков път, ще бъдат събирани на входа на музикалния салон на ДГ №148

от  04.12. до 10.12.2020г.

от 8,00ч. до 12,00ч.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО